enter
Uitgebreide informatieve website over de europese landschildpad (kweekgroepen: testudo hermanni hermanni 'd'hermann' - boettgerri - marginata - hercegovinensis - graeca ibera). Alles over de aanschaf / het kopen van landschildpadden, de voeding en verzorging van landschildpadden, het inrichten van terraria en terrariumbenodigdheden voor griekse en europese landschildpadden, beschrijving van buitenloop voor schildpadden, het natuurlijke biotoop van de landschildpad, de wetgeving ivm europese landschildpadden, enz. Eveneens meer info over dierenartsen, het chippen van landschildpadden... Website informative détaillé sur les tortues terrestres Européennes (Groupes d'élevage: testudo hermanni hermanni - boettgerri - marginata - hercegovinensis - graeca ibera). Tout sur l’achat des tortues terrestres, la nourriture et soins de la tortue terrestre, l’installation des terraria et équipements pour les tortues terrestres Grecques et Européennes, espaces extérieures pour tortues terrestres, le biotope naturel de tortues terrestre, la législation en rapport des tortues terrestres Européenne etc. Extensive informative and detailled website about the european tortoise (breeding groups: testudo hermanni hermanni 'Hermann's tortoise' - boettgerri - marginata - hercegovinensis - graeca ibera). Lots of info on buying tortoises, their nutrition and looking after. Some guidelines on the subject of terrariums for european tortoises: getting a terrarium, installing a terrarium... Descritpion of outside areas for greek tortoises, the natural environment of the european tortoise, the legislation on the subject of greek and european tortoises... Also extra info about vets and chipping, cites....