• Slider 1
  • Slide 2

CITES omzendbrief 2013 - Merken van schildpadden (opent als pdf)

CITES omzendbrief december 2009 - belangrijk! (opent als pdf)

 

Reptielen en de wet

D. Vancraeynest, F. Pasmans, E. van Tilburgh
Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten,
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, Salisburylaan 133, B-9820 Merelbeke
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Dienst Dierenwelzijn en C.I.T.E.S.,
Eurostation Blok II 7de verdieping
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel

 

Er is veel onduidelijkheid over de wetgeving in verband met het houden van reptielen, zowel bij de eigenaars als bij de dierenartsen. In dit artikel wordt op een schematische manier een overzicht gegeven van de internationale en nationale wetten die moeten nagevolgd worden. Er wordt ook kort uitgelegd hoe reptielen ondubbelzinnig kunnen worden geïdentificeerd. Verder wordt stapsgewijs beschreven welke vergunningen moeten aangevraagd worden voor enkele soorten die vaak worden gehouden. Tenslotte worden de bronnen vermeld waar de meest recente informatie kan worden geraadpleegd.

 

Eigenaars van reptielen raadplegen vaak hun dierenarts als ze vragen hebben in verband met de wettelijke aspecten van hun hobby. Mede door de sterke opgang van het houden van deze exotische dieren als huisdier, is het als dierenarts handig om op de hoogte te zijn van de betreffende regelgeving. Dat is niet eenvoudig omdat zowel het welzijn van de dieren, hun status (al dan niet in hun voortbestaan bedreigd) en de milieuwetgeving van belang zijn. Bovendien zit er een constante evolutie in de legislatuur. Het is de bedoeling om in dit artikel de algemene lijnen weer te geven van de toepasselijke wetgeving. De bronnen waar specifieke en actuele informatie kan worden geraadpleegd, zullen worden vermeld.

Schildpadden te koop

 

Voor een actueel overzicht van de schildpadden die te koop worden aangeboden klikt u hier.


Wenst u onze schildpadden te bezichtigen en/of aan te kopen?

Neem dan gerust telefonisch contact op voor vrijblijvend bezoek of afspraak op:

0032 (0)475.76.93.10
of
0032 (0)495.10.08.65
(geen sms aub!)

email: [email protected]

 

Social
Contact

 

Kweekcentrum Europese Landschildpadden
Marc Maesschalck
Vijverstraat 12
9308 Hofstade - Aalst
België
0032 (0)475.76.93.10
of
0032 (0)495.10.08.65

email: [email protected]

Ondernemingsnummer:
BE 0866.760.425

Argenta Spaarbank (iban):
BE67 9730 2246 0887
BIC ARSPBE 22

 
Juridische kennisgeving / legal notice / préavis juridiqueWebsite ontwerp door Conversal